legal1Christel Veulemans Advocaat & Bemiddelaar
header1

Algemene voorwaarden

Overeenkomst kliënt-advocaat

1. Uw advocaat en zijn kantoor
U vertrouwt uw dossier toe aan Mter. Christel Veulemans.
Mter. Veulemans is advocaat in België, en is ingeschreven aan de balie van Hasselt.
Het kantoor van Mter. Veulemans is gevestigd te 3550 Zolder, Grootven 2.

Mter. Veulemans baat haar kantoor in persoonlijke naam uit.

De zetel van het kantoor is gevestigd te 3550 Zolder, Grootven 2.

Het ondernemingsnummer van het kantoor van Mter. Veulemans is BE0812.617.597.

Per e-mail kan u Mter. Veulemans bereiken via kantoor @ veulemans.com

De beroepsaansprakelijkheid van Mter. Veulemans is verzekerd bij Amlin Europe nv, Koning Albert II laan 9, 1210 Brussel.

De polis die de beroepsaansprakelijkheid van Mter. Veulemans verzekert verleent dekking in de hele wereld, onder voorbehoud van verduidelijkingen en uitzonderingen opgenomen in de polis burgerlijke aansprakelijkheid voor advocaten.

2. Uw advocaat en zijn dienstverlening
U kan bij Mter. Veulemans, terecht voor onder meer volgende diensten:
- Juridische adviezen
- Bijstand bij geschillen voor de rechtbank of bemiddelings- en arbitragecommissies
- Onderhandelingen

De voorkeurmateries van Mter. Veulemans kunt U terugvinden op haar web-site : www.veulemans.com.

3. Voor informatie of bij klachten
Indien u verdere informatie wenst te bekomen of indien u een klacht heeft kan u Mter. Veulemans bereiken:
- via post op het adres: 3550 Zolder, Grootven 2
- via fax op het nummer: 011/53.11.51
- via e-mail op het adres: kantoor@veulemans.com
- via telefoon op het nummer: 011/53.11.50

Opmerkingen :
- op vraag van haar kliënt verstrekt Mter. Veulemans informatie over haar ereloon of de berekeningswijze hiervan;
- Mter. Veulemans is niet onderworpen aan gedragscodes naast de reglementen van de OVB en van haar balie, en kan hier dus geen informatie over verschaffen aan haar kliënten;
- Mter. Veulemans maakt geen deel uit van multidisciplinaire activiteiten en/of multidisciplinaire partnerschappen. Zij kan aldus geen informatie hierover aan haar kliënten verschaffen.

Informatie verstrekt op verzoek van de kliënt

1. Wat kost uw advocaat?
De diensten die Mter. Veulemans levert worden aangerekend aan € per uur.

Kosten worden als volgt berekend en omvatten :
- Briefwisseling
- Verplaatsingen
- Kopies
- E-mails
- Telefoons
- Faxen

2. Beroepsregels en gedragscodes
Als advocaat ingeschreven aan de balie van Hasselt is Mter. Veulemans onderworpen aan de reglementen van de Orde van Vlaamse Balies en die van de Nationale Orde, die geraadpleegd kunnen worden op de Codex Deontologie voor Advocaten, alsook aan de reglementen van haar balie die geraadpleegd kunnen worden op Orde van Advocaten Balie Hasselt

Opmerking:
Mter. Veulemans maakt geen deel uit van multidisciplinaire activiteiten en/of multidisciplinaire partnerschappen. Zij neemt hier aldus geen informatie over op in alle informatiedocumenten waarin zij haar diensten in detail beschrijft.

Voorkeurmateries

 • Bouwrecht
 • Aannemingsrecht
 • Handelsrecht
 • Contracten
 • Bemiddelaar
  • Handelszaken
  • Burgerlijke zaken
  • Sociale zaken